Raka Rör KB:s villkor vid försäljning av räcken och dess ingående komponenter.

Startsida: Rostfria Räcken

Vad som åligger dig som kund.

Vid specialbeställning så är du som kund ansvarig för att tagna mått är korrekta. Tillkapade eller specialtillverkade produkter enligt kunds önskemål går ej att återlämna till Raka Rör KB.

Vid erhållen leverans skall varorna omedelbart räknas och kontrolleras så att inga transportskador uppkommit. Om transportskador uppkommit så skall genast såväl transportören som Raka Rör KB underrättas. Foto skall tas som bevis och översändas med e-mail till oss. Eventuella reklamationer skall vara oss tillhanda senast inom en vecka för att kunna åberopas.

Anlita inte hantverkare innan du hunnit kontrollera leveransen och funnit att allt är i ordning. Raka Rör KB ersätter inte kostnader som kan uppträda till följd av försenad leverans eller felaktigheter i varan.

Det åligger dig som kund att följa lagar och förordningar. Behöver du bygglov? Finns det några lokala förordningar som begränsar dina möjligheter till utformning av räcket?

Bestämmelser om offentliga byggnader finner du här.

Övrigt

Betalning

Företag: 30-dagars kredit på lagervaror normalt om kreditprövningen utfallit till full belåtenhet. Vid större order eller specialbeställning begär vi 50% i förskott. Räkna med att vi vill ha förskottsbetalning på den första ordern.

Privatkunder: Förskott eller postförskott vid försändelse annars kontant betalning i kassa. (Går att betala med kort)

Tänkvärt

Raka Rör KB utför ingen montering i egen regi och har således inget ansvar för monteringen. Detta gäller oberoende om du själv utför monteringen eller någon du anlitat monterat men detsamma gäller även när du anlitat någon vi rekommenderat.

Vi önskar att alla som har möjlighet besöker oss och i verkligheten kontrollerar hur våra räcken ser ut. För det är den kvalitet som du då ser som du också får vid köp ifrån oss.

Offerter är giltiga i 30 dagar från utfärdandet. Vi vill reservera oss för att varorna kan ta slut under tiden och att leveranstiden då kan bli lång.

Normalt sett kan vi leverera snabbt då vi har mycket på lager.