Bild altanräcke med vertikala stänger.Även ett bra och säkert alternativ för balkonger.

Startsida: Rostfria räcken.

Åter till sidan vertikala räcken.

Huvudsida:Rostfria altanräcken & balkongräcken.

Bild rostfritt altanräcke/balkongräcke

Denna typ av räcke är att rekommendera då det är höga höjder och barn vistas på platsen.