Ytbehandling och underhåll av rostfria räcken.

Startsida:Rostfria Räcken

Läs det följande noggrant!

Ytbehandling

Ytbehandlingen av rostfritt stål är avgörande för dess korrosionsbeständighet och användandet av syrafast rostfritt AISI 316 är i sig inte tillräckligt.

Kloridjoner kan ansamlas i spåren som uppkommer när poleringen är lite grövre. Borstad eller satin finish (mattpolerat) skall för att vara någorlunda godtagbart i kustmiljö innehålla spår av poleringen på max radie 0,5 μm.

Vanligtvis marknadsförs den borstade kvaliteten då denna är mycket billigare att uppnå än den spegelblanka.

Stainless Accessories Ltd som levererar våra räcken använder en automatiserad ytbehandlingsteknik som säkerställer en jämn kvalitet. Detta gör att den spegelblanka ytan kan uppnås relativt lätt och kostnadseffektivt.

Med spegelblank yta så kommer de rostfria räckena att se bra ut en längre tid och de kräver inte lika mycket underhåll som de mindre polerade alternativen.

Underhåll

Motståndskraften mot rost i rostfritt stål kommer från den tunna, sega och självreparerande film som bildas på ytan av materialet.

Rutinmässig rengöring

Den bästa metoden för rengöring av rostfritt stål är tvål eller ett milt tvättmedel i varmt vatten. Använd en mjuk tygtrasa eller en syntetisk svamp. Skölj av med varmt vatten och torka av med en tygbit eller så kan du låta det självtorka.

Alternativt kan du använda milt hemrengöringsmedel och en syntetisk skurboll (grön SCOTCH-BRITE) eller en borste med nylonborst.

I områden med hårt vatten kan det vara bra att använda destillerat vatten för att undvika vattenmärken.

Rekommendation

Rengör räckena rutinmässigt. Det är bättre att utföra rutinmässig rengöring med mildare rengöringsmedel än att mer sällan använda starkare rengöringsmedel.

OBS! Detta skall aldrig användas:

  1. Medel som innehåller klorider (koksalt)
  2. Skurpulver
  3. Silverputs
  4. Trådnystan av metalltråd, stålull och metallborstar.
  5. Rengöringsmaterial som använts på andra stålmaterial.

Fläckborttagning

a) Märken från mat samt te och kaffe

Använd ett milt hemrengöringsmedel. Vid svårare fläckar kan du förrengöra med syntetisk skurboll tillsammans med ett fint slipmedel typ Ajax eller Vim. Därefter skall du utföra en rutinrengöring.

b) Märke från fingrar

Vanlig rutinrengöring. Se ovan!

c) Märken från fett och oljor

Torka av med en mjuk pappershandduk. Fortsätt med rengöringsmedel i varmt vatten.

Svåra fläckar kan tas bort med t.ex aceton. Skölj av med varmt vatten och torka av med en tygbit eller så kan du låta det självtorka.

d) Märken från kemikalier

Skölj med stora mängder vatten och kontakta expertis.

e) Märken från färg

Använd soda eller färglösningsmedel. Skölj av med varmt vatten och torka av med en tygtrasa eller så kan du låta det självtorka.